Meny

Så blir första urvalet i eventguiden HR Almedalen

För dig som är HR-chef och ledare ska initiativet HR Almedalen guida till de bästa händelserna inom HR under Sveriges största politik och näringslivsvecka. Från över 3 000 aktiviteter har vi på Comprend gjort ett urval som belyser 8 olika teman, allt från mångfald till kompetensförsörjning och digitalisering. Nu hittar du första urvalet av events för söndagen och måndagen på webbplatsen HRalmedalen.com. Guiden med olika utvalda events uppdateras löpande för Almedalsveckans alla dagar. Här listar vi nu 8 extra bra events under måndagen.  

10.30: Hur ska företag och organisationer förbättra digital innovation och tjänsteutveckling?

Digital innovation erbjuder nya lösningar för alla typer av produkter och tjänster, inom industrin, tjänstesektorn, utbildning, vård och samhälle. Vilka strukturer och arbetssätt är mest framgångsrika? Ska man starta digitalt labb, omvandla IT-avdelningen eller köpa spetskompetens utifrån?

11.30: Går det att förnya den myndighet som medborgarna har lägst förtroende för?

När en av Sveriges största myndigheter fick en ny generaldirektör var det med ett tufft utgångsläge. Trycket på förändring var stort och förtroendet för myndigheten var mycket lågt. Med en tydlig strategi påbörjades arbetet med att utveckla ledarskapet och skapa förändring. Men går det att förändra?

12.00: På väg mot en "gig-ekonomi"? Korta uppdrag i apparnas tid

Digitaliseringen skapar en mobil arbetsmarknad med utsuddade gränser mellan företagare och arbetstagare. Vilka jobb växer fram och hur ser arbetsvillkoren ut för dem?

13.00: Nyanlända möter svensk skola – blir följden innovation?

En omvärld i förändring ökar mångfalden i klassrummen. Den konservativa skolan möter ett förändringstryck som rätt hanterat kan skapa innovation. Vilka är nycklarna i arbetet? Vad kan skolan lära av de nya eleverna?

13.00: Matchning och kompetens för 2020-talet – varför är det så svårt att pricka rätt?

De flesta arbetsgivare anger svårigheter att hitta rätt kompetens som det enskilt största hindret för tillväxt. Vi diskuterar varför dagens metoder inte fungerar och vad som kan vara lösningen när det CV-lösa samhället blir en verklighet.

13.30: Robotmoral – vad händer på jobbet när kollegan är en robot eller virtuell assistent?

Snart kan nära hälften av alla jobb tas över av robotar; i vården, skolan och på kontoret. De tar inte bara över enkla arbetsuppgifter utan handhar även mellanmänskliga relationer. Vad blir de sociala och etiska aspekterna? Hur påverkas samarbete och kultur av våra digitala kollegor?

14.00: Det lilla företaget i digitaliseringens stora era – så vinner svenska småföretag det digitala racet!

Digitaliseringen och förändrade konsumentbeteenden skapar nya utmaningar för svenska företag som halkar efter när andra länder ökar sin digitala kompetens. Småföretagen måste möta den ökande internationella konkurrensen. Kan e-handeln ge svenska småföretag en plattform ut i världen?

15.30: Hur ska traditionella näringslivet samarbeta med digitala superstars – vad händer om de inte möts?

Digitaliseringen förväntas bidra till en "nyindustrialisering" av Sverige för ökad innovation och konkurrenskraft. Hur kan processen snabbas upp genom ökat utbyte mellan traditionella näringslivet och digitala startups? Hur bygga broar? Vad finns det för samarbetsytor?

För mer info om dessa och ett 20-tal andra events under söndag och måndag i Almedalen, besök eventguiden på HRalmedalen.com. Där kan du också anmäla din email om du vill ha ett meddelande när hela eventguiden med veckans alla dagar är släppt. 

Lycka till med ditt urval! 

Missa inte HR Almedalen på Twitter: @HRAlmedalen och #HRalmedalen

PS. Bild är från Comprends mingel och seminarium om digital transformation från 2015. 

/Tommie Cau, tommie.cau@comprend.com